Lavangen Maskin As er et firma som tar på seg jobber innenfor graving og massetransport. Våre kunder er i hovedsak privatpersoner, men vi kan også leies inn av andre firmaer. Vi er 4 ansatte som gjør alt vi kan for at kunden skal bli fornøyd. Vi starter opp med oppdrag til Høsten 2018, og kan bookes fra og med nå. Hvis kunden ønsker så leier vi det utstyret som trengs for å utføre arbeidet kunden ønsker.  Våres arbeidsområde er i hovedsak Troms og Finnmark.